לצייד את הנערה האפריקנית בין הגילאים 5 ו 19 שנים, כדי לאפשר לה לקחת אחריות על בריאותה באמצעות סינגור, הדרכה, חינוך וmentorship. הבריאות מוגדרת כמצב של שלמות פיסית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלות או חוסר יציבות (ש1948)