היקף הקרן יתיישר עם המציאות בסביבה שבה בנות מוצאים את עצמן כפי שיזוהו באמצעות מחקר. חלק מיעדי הקרן הם:

  1. לבצע סקרי גישוש כדי לקבוע את האתגרים העומדים בפני ילדת הילדה באזורים שבהם אנו פועלים.
  2. להעצים את הילדה, מבחינה חברתית, פיזית, נפשית ומוסרית, על מנת לאפשר לה למקסם את הפוטנציאל המלא שלה ולקחת את מקומה בחברה.
  3. כדי לחנך את הנערה האפריקאית על כל ההיבטים של היגיינה אישית ושיטות בריאות שיקדמו את הבריאות ולשפר את רווחתם, ולהפחית את השכיחות של מחלות זיהומיות ושימוש לרעה של תרופות.
  4. לאמן בנות להיות פעילים בחינוך הקהילות שלהם על ענייני בריאות האישה באמצעות חינוך עמית.
  5. לחנך בנות על בעיות בריאות המין ולהעצים אותם לקחת אחריות על גופם כדי להפחית את האלימות הקשורה למין.
  6. כדי להפוך לזמינים, התערבויות בריאות שאינן נגישות בקלות לנערות.